Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kunst’ Category

Toen ik destijds Jan Siebelink’s bestseller Knielen op een bed violen las, was mijn eerste indruk: net echt! Over mijn eindindruk zal ik aan het slot van dit bericht nog iets zeggen. Nu eerst over wat er zo echt aan was. Daarvoor moet ik terug in de geschiedenis en dan vooral naar de verhalen van mijn moeder, want die groeide op in de kringen waar vader Siebelink – met grote schade – zijn heil zocht.

Ik zal u en mijzelf niet verdrieten met een uitvoerige inleiding over alle splitsingen en samensmeltingen die in de afgelopen anderhalve eeuw hebben plaatsgevonden onder al die splintergroeperingen die het gevolg waren van de Afscheiding  van 1834. Ik kan mijn moeder niet meer vragen van welk genootschap zij nu eigenlijk lid was. Belangrijker is dat ik probeer duidelijk te maken wat ‘bevindelijkheid’ inhoudt. Kortweg: het is cruciaal om de gereformeerde geloofswaarheden niet alleen als waarheden te belijden, maar ze als werkelijkheid te beleven. Die ‘bevinding’ bestaat in de droefheid om het zondebesef, de vreugde om verlossing door de genade Gods en de uiteindelijke dankbaarheid.

Kom, ik draai er nog steeds omheen. Hoe moet ik het in ’s hemelsnaam dichterbij brengen? Smijtegelt, laat ik Smijtegelt noemen, wiens prekenbundels ik als kind probeerde te ontcijferen op de vliering van de boerderij van mijn grootouders. Bernardus Smijtegelt was een legendarische Zeeuwsche predikant, een kerkvader bien aprés la lettre, die leefde van 1665 tot 1739.

Het bekendst werd hij door de 145 preken tellende serie Het gekrookte riet waarin hij ca. 300 kenmerken gaf waaraan onzekere gemeenteleden (de “gekrookte rietjes”) konden toetsen of zij werkelijk bekeerd en dus behouden waren. Het eenvoudige taalgebruik en de relatief geringe omvang van zijn preken zorgen ervoor dat deze ook nu nog wel worden voorgelezen in de zondagse eredienst.

Hoewel Smytegelt mild was voor kleingelovigen die zich het heil nog niet durfden toe te eigenen, was hij ook een felle boetprediker die regelmatig in conflict kwam met de overheid. Hij was één van de zeer weinige predikanten die principieel de slavenhandel afwees, wat hem niet geliefd maakte bij de kooplieden in Middelburg, het centrum van de Nederlandse slavenhandel in de achttiende eeuw. (bron: Wikipedia).

Driehonderd kenmerken! Ga er maar aan staan. Een van de broers van mijn opa was zo’n ‘gekrookt rietje’. Mijn moeder vertelde me ooit hoe hij op een middag totaal ontredderd van een bezoek aan de buurman – die reeds ‘bekeerd’ was en dientengevolge zelfs door de week in het zwart liep – terugkwam. Daar was hij geweest om zijn eigen bevinding te toetsen aan die van iemand die zich het heil wel had durven toerekenen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want de buurman hield dat heil misschien liever voor zichzelf dan het met zo’n zwakkeling te delen. In ieder geval stuurde hij hem terug naar af. Mijn opa stond juist het paard in te spannen, toen hij zijn broer het erf op zag komen. “Hij spande het rustig weer uit,” zei mijn moeder, “en liep de trap op naar het slaapkamertje van oom G., om hem te troosten.”

Nee, dit was geen geschikt geloof voor gevoelige mensen. Mijn moeder opperde tijdens een catechisatieles dat ze zich niet kon voorstellen dat God onschuldige kinderen naar de hel zou laten gaan. “Ze hebben immers nog geen enkel kwaad gedaan?” “Nee,” zei de ouderling, “maar als jouw vader achter een zak aardappelen een nest jonge ratten vind, roze en kaal nog en met de oogjes dicht, dan trapt hij ze toch dood. Hij weet wat ze gaan doen als hij ze zou laten leven.” Zij heeft nooit begrepen hoe die Veluwse boeren al die donderpreken konden aanhoren om daarna rustig een sigaar op te steken en hun plas te doen achter de steunberen van de kerk.

Mijn kinderlijke verontwaardiging om dit ijdele gebruik van Gods naam was groter dan mijn kleine lijf. Al kende ik Slauerhoff nog niet, ik had dolgraag eens zo’n “plompe boerekop gesneld”. Toen ik opgroeide kreeg mijn eigen existentiële angst niet zelden een religieuze lading die wel in mijn bloed leek te huizen. Er zijn tijden geweest dat ik mij er zo ver mogelijk van probeerde te verwijderen. Maar niets wat ooit geweest is zal verdwijnen, je kunt je er maar beter toe zien te verhouden. In de jaren dat het leven er eindelijk in begon te slagen mij dat te leren, las ik Knielen op een bed violen. En het was net echt, nee, meer dan echt. Door de onvoorwaardelijke, maar tegelijk niets bedekkende liefde waarmee Siebelink het hele gezin en die kwetsbare vader beschreef, voelde ik me meegenomen naar de top van een berg, vanwaar ik het beloofde land kon zien. Het was gewoon mijn eigen leven, wanneer ik het zag met open ogen en met vertrouwen tegemoet trad.

Read Full Post »

Bootje

*

Ik heb lang een relatie gehad met Madeline – we houden nog steeds veel van elkaar, maar toen we, al heel jong, bespraken of we samen kinderen wilden krijgen, wist ik dat het niet kon: dat er teveel onrust was en ik eerst moest uitvinden of ik toch niet méér van mannen hield. Het was een erg pijnlijke beslissing, heel moeilijk voor ons allebei. Het voelde heel lang niet als een vooruitgang. Ik keek rond in Amsterdam en wat ik zag was, kort samengevat, de Canal Parade: heel uitbundig, veel gedoe. Ik heb daar helemaal niets op tegen, maar voelde mij er ook niet thuis. Als ik nu naar die tocht door de Amsterdamse grachten kijk, denk ik altijd: eigenlijk zou er een bootje voorbij moeten komen waar maar één mannetje in zit. Iemand die onder een schemerlamp een boekje zit te lezen.

(Uit een interview met Sieb Posthuma in Trouw van 22 september 2012)

Dit is mij – mutatis mutandis – uit het hart gegrepen. Voor mij dan een vlot met daarop twee vrouwen, de een de ander voorlezend. Vissoep aan de Boganida van Viktor Astafjev, bijvoorbeeld.

Read Full Post »

Huisgenote

*

Sinds vanmiddag heb ik een nieuwe huisgenote.

*

Ze is heel klein, dus mocht zij vanuit haar oude huis in mijn handtas mee reizen.

*

Ik hoop dat we veel zullen praten over het schrijverschap,
zonder woorden, want ze is nogal zwijgzaam.

*

Maar als het heel stil is in huis, dan zal ik ongetwijfeld
haar tikmasjientje horen ratelen.

Read Full Post »

Cor 1961 – 1985

*

 

Vandaag zou Cor 50 jaar zijn geworden.

Maar hij werd slechts drieëntwintig.

Gisteren zag ik iemand fietsen en dacht: “Hé, daar is Cor.”

Op zijn rouwkaart liet ik drukken:

“Wij hopen dat hij de verlossing heeft gevonden die hij zocht.”

Die hoop is veranderd in vertrouwen.

Rust zacht, lieve Cor.

Het beeldje hierboven is gemaakt door Misty Sooder, een hele goede vriendin van mij.

Read Full Post »

Schildpadruiter

Elke dag, wanneer ik langs de Apollolaan naar mijn werk fiets of weer terug naar huis, houd ik even mijn adem in. Zal hij er nog staan? Of is hij terug naar Nieuwpoort? Een voor een heb ik alle kunstwerken behalve Tinguely’s Heureka en mijn schildpadruiter weer zien vertrekken. Stilletjes hoop ik dat ze allebei blijven.

Ik herinner me nog goed die middag dat ik hem plotseling ontwaarde terwijl ik de Beethovenstraat overstak. Een kolossaal gevoel van verwondering vervulde mij. Al snel kon ik het niet meer bevatten en voelde ik me als het ware heel klein worden. Toen leek het alsof een heel groot en lief iemand mij optilde en op zijn arm zette om beter te kunnen kijken. In werkelijkheid stapte ik van mijn fiets, die ik gedachtenloos tegen een gevel zette. Om nog beter te kunnen kijken. Minutenlang staarde ik naar het wonderlijke gevaarte, met alleen maar dat alles overheersende besef iets buitengewoons mee te maken. Mijn anders zo verbale stream of consciousness murmelde ongetwijfeld voort, maar ik was er niet meer om het te horen.

Wat was dit mooi! Imposant en aandoenlijk tegelijk. Een reuzegrote gouden schildpad, met daarop een mannetje. Objectief gezien levensgroot, maar door het uitvergroten van het dier leek hij klein als een kleuter. Trots en vastberaden zat hij daar, als een jarige jongen, die op zijn nieuwe skelter de straat op en neer kart. En zo levensecht allemaal! Alsof koning Midas hier net langs was geweest om die twee met een tikje van zijn wijsvinger in goud te veranderen. Maar als ik goed naar dat jongetje keek, was het toch echt een man. Een man wiens blik zo doelbewust op iets in de verte was gericht, dat ik wel nieuwsgierig moest worden naar de plek waarnaar hij op weg was.

Toch ben ik hem eerst tientallen keren eerbiedig voorbij gefietst, tot ik op een regenachtige zondagmiddag in zeer goed gezelschap de kunstwandeling maakte en het bijschrift las:

Inspiratie voor Searching for Utopia uit 2003 vond Jan Fabre in het boek ‘Utopia’  van Thomas More, waarin een imaginair eiland met een ideale politieke wetgeving wordt geschetst. In de sculptuur beeldt Fabre zichzelf af, zittend op een reusachtige schildpad. Zijn keus voor een schildpad als rijdier duidt erop dat het verlangde doel niet snel maar juist heel langzaam bereikt dient te worden.

Ik mocht mij opnieuw verwonderen: wat klonk dit allemaal serieus! Meende hij dat echt? Bestond een dergelijk positivisme dan nog en was ik blijkbaar ongemerkt zo’n  postmodern mensenkind geworden dat ik dat niet kon geloven? Zeker, het beeld straalde een onmiskenbaar vooruitgangsgeloof uit en nu ik de bestemming van de ruiter kende, verbaasde mij dat niet. Maar ik had er al die tijd toch vooral een zekere ironie in gezien, een glimlach naar die man die zichzelf zo serieus leek te nemen en niet leek te merken hoe zijn gedrevenheid iets bijna potsierlijks kreeg door de lome traagheid van de schildpad.

Wat overblijft is een diepe verknochtheid aan dit beeld. Want telkens als ik het zie, brengt het mij terug bij die bijna mystieke ervaring van onze eerste ontmoeting en vervolgens bij de warme gevoelens van vriendschap, die een verregende zondag in juli zo onvergetelijk maakten. Van mij mag hij blijven, mijn schildpadruiter.

Read Full Post »

Isabel van drie heeft het maar druk met zindelijk worden. Dat blijkt weer eens als het even stil is tijdens de wandeling.

“Poep!”
“Ooooh!”
“Grote poep!”
“Oooooooh!”
“Als ik morgen groot ben, ga ik nog véél stouterdere dingen zeggen. Zoals … eh … REUZENPOEP!!!

Dan houd ik mijn adem in, mijn mond valt open en ik zet mijn allergrootste ogen op: jij durft!!

Bewijzen dat het allemaal nog veel groter en véél stouterder kan, is het levenswerk van de kunstenaar die de Complex Shit (2008) op het plaatje hierboven schiep. Hij heet Paul McCarthy en is vooral bekend geworden door zijn

psychosexual events intended to fly in the face of social convention, testing the emotional limits of both artist and viewer. An example of this is his 1976 piece Class Fool, where McCarthy threw himself around a ketchup spattered classroom at the University of California, San Diego until dazed and injured. He then vomited several times and inserted a Barbie doll into his rectum. The piece ended when the audience could no longer stand to watch his performance.

“O, ….”

(Het citaat komt uit Wikipedia. Mooier kan ik het niet zeggen.)

Read Full Post »

Wanda Sykes

Humor is een spel met normen en de Amerikaanse stand-up comedian Wanda Sykes is de meest virtuoze speler die ik ken. Alleen al door haar weergaloze beweeglijkheid: op het podium staat zij geen moment stil. Maar ook figuurlijk beweegt zij zich zo snel van de ene kant van de lijn naar de andere, dat zij de lach uit alle hoeken tegelijk kan laten klinken.

Neem Wanda’s mooiste performance: ‘The detachable pussy’. Onze vagina, dat speciale plekje waar we zo zuinig op moeten zijn en dat zo hartstochtelijk begeerd wordt, zou het niet ontzettend handig zijn als je dat niet altijd bij je hoefde te hebben? Als je het gewoon thuis zou kunnen laten, wanneer je er toch geen gebruik van denkt te maken? Stel je voor, je loopt in het donker over straat en ineens springt er een verkrachter uit de bosjes. ‘Sorry, maar ik heb geen waardevolle spullen bij me. Ik ben “pussyless”’. Maar wat als je een leuke date hebt, met wie je eigenlijk wel meer wilt beleven en je hebt je ‘pussy’ niet bij je? Dan bel je gewoon je huisgenote: ‘Hé, wil jij iets voor me doen? Breng mijn kut even langs. Die ligt in een schoenendoos boven de kapstok.’ Denk echter niet dat je hiermee uit de problemen bent: wanneer je uitgaat en je kut bij je vriendje thuis laat omdat hij zo’n zin heeft, dan kom je van een koude kermis thuis. Te wrang voor woorden, maar als je ziet hoe Wanda de draad van haar microfoon bij elkaar raapt, alsof het haar totaal verfomfaaide vagina is, moet je toch lachen. Een shockerende en bevrijdende lach.

Minstens zo rauw is het slot van ‘On gay marriage’. Lach gerust, het is om vage projecties van hetero’s over homo’s onderuit te halen. En ondertussen heeft zij al heel wat rake woorden gezegd over de zogenaamde ontheiliging van het huwelijk door huwende homo’s. ‘The only time your race and gender is not questioned, is when you’re a white man’, zegt Wanda Sykes. Zij kan het weten, want zij is een zwarte vrouw en bovendien openlijk lesbienne. Dat zij normafwijkend is, maakt niet automatisch alles wat ze zegt interessant: het is haar eigen verdienste dat zij daaruit die onweerstaanbare humor maakt.

Deze tekst verscheen eerder in het voorjaarsnummer van Tijdschrift LOVER.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »